Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Gyakorlati feladatok

1. Időszámítási feladat (1996)

Egy vadászrepülőgép április 30-án helyi idő szerint reggel 6 órakor, pontosan napkeltekor szállt fel, és ugyanazon szélességi kör mentén egy óra hosszat repült. A gépről eközben mindig a horizont közelében lehetett látni a Napot, és a leszállásra is a napkelte időpontjában, greenwichi idő szerint 3 óra 20 perckor került sor.

 1. Melyik szélességi kör mentén repült a gép?
 2. Milyen irányban repült a gép?
 3. A fel- és leszállás helyének földrajzi hosszúsága között mennyi az eltérés?
 4. Mekkora volt a gép átlagos repülési sebessége?
 5. Mennyi volt a helyi idő leszálláskor a repülés végpontján?
 6. Melyik hosszúsági körön található a leszállóhely?

A számításokat itt végezze el!

A feladat pontszáma: 9 pont

2. Földrajzi és időszámítási feladat (1997)

Egy repülőgép május 1-én napnyugtakor, helyi idő szerint 18 órakor szállt fel nyugati hosszúság 160°-án horgonyzó anyahajóról, és nyugat felé repült 5 órán át 1110 km/óra átlagsebességgel, amíg a célpont fölé nem ért.

 1. Melyek a célpont földrajzi koordinátái? ............................szélesség,............................ hosszúság.
 2. Helyi idő szerint mikor ért a repülő a célpont fölé? ............................nap, .............. óra, .............. perc

A számításokat itt végezze el!
A feladat pontszáma: 5 pont.

3. Mennyiségi összehasonlítás (1998)

 1. Az Uránusz távolsága a Naptól.
 2. A Szaturnusz távolsága a Naptól.

 

(1 pont)

4. Igaz-e a következő állítás?(1998)

Egy időzónahatárt nyugat felé átlépve az óránkat egy órával előbbre kell állítanunk.

 

(1 pont)

5. Időszámítási feladat (1998)

 1. Március 21-én, greenwichi idő szerint 18 óra 30 perckor mennyi a helyi idő az Egyenlítőn, a nyugati hosszúság 127,5°-án?
 2. Mennyi ott ebben az időpontban a napsugarak hajlásszöge, más szóval milyen magasan látszik a Nap a horizont felett?
 3. Milyen irányban látható a Nap?

a. március.............. (nap).............. (óra).............. perc
b. ............................fok
c. ............................

A számításokat itt végezze el!

A feladat pontszáma: 6 pont

6. Számítási feladat (1999)

Egy repülőgépnek március 21-én helyi idő szerint reggel 8 óra 00 perckor fel kell szállnia T város repülőteréről (é.sz. 50°, k.h. 10°), hogy elrepüljön egy fontos műszerért X városba (é.sz. 50°, ny.h. 85°), és a műszert elvigye P várra (é.sz. 40°, ny.h. 70°).
Az út T városból X városba 9 óra hosszat vesz igénybe. X városban 1 órát kell várnia a pilótának, innen az út P vár repülőterére még 2 óra hosszat tart.

 1. Mennyi a helyi idő a repülőgép megérkezésekor X városban?.............. óra.............. perc
 2. Mennyi a helyi idő P váron a repülőgép megérkezésekor? ..............óra ..............perc
 3. A három település közül melyiken látják délben a legmagasabban a Napot a látóhatár felett?

Írja a pontozott vonalra a település nevét és számítsa ki a Nap delelési magasságát!

 1. A település neve:..............................................................
 2. A Nap delelési magassága ..............................................fok

A számításokat itt végezze el!

A feladat pontszáma 8: pont.

7. Fogalommagyarázat (1999 pót)

A Tejútrendszernek az a tartománya, amelyben a Nap gravitációs hatása érvényesül:

....................................................................................

(1 pont)


8. Relációanalízis (1999 pót)

A holdfogyatkozás újhold idején alakulhat ki, mert a holdfogyatkozáskor a Hold árnyéka részlegesen vagy teljesen eltakarja a Földet.

 

(1 pont)

9. Számítási feladat (1999 pót)

Egy vitorlás hajó kapitánya a hajónaplóba a következőket jegyezte fel:

A hajó koordinátái: északi szélesség 44°, keleti hosszúság 14°.
A mérés időpontja: 1995. június 22. helyi idő szerint 12 óra 00 perc.
A Nap delelési magassága: 79,5°.

 1. Ellenőrizze számolással a kapitány által mért delelési magasságot!
  Írja a számítás eredményét a pontozott vonalra! ........................................................
 2. Számítsa ki, hogy ugyanezen a napon, milyen magasan láthatták a következő koordinátájú pontokban tartózkodó hajókról délben a Napot a látóhatár felett. Írja az eredményeket a pontozott vonalra!

  a. é.sz. 10°, ny.h. 90° .........................................................
  b. d.sz. 68°, k.h. 170° ........................................................

A számításokat itt végezze el!

A feladat pontszáma: 5 pont.

10. Mennyiségi összehasonlítás (2000 pót)

 1. A Hold tengely körüli forgásának ideje.
 2. A Hold Föld körüli keringésének ideje.

(1 pont)

11. Csillagászati földrajzi feladat (2000 pót)

Június 22-én déli 12 órakor a k.h. 20. foka mentén különböző szélességi körök egy-egy pontján megmérték a Nap delelési magasságát. A mért értékeket a következő táblázatban láthatjuk. Számítás alapján határozza meg, melyik szélességi körökön végezhették az egyes méréseket! Írja a megfelelő értéket a táblázatba!
A számításokat itt végezze el!

A mért delelési magasság
Szélességi kör
a. A déli horizont felett 53,5°
 
b. Az északi horizont felett 71,5°
 
c. Az északi horizont felett 36,5°
 

 

 1. Melyik nevezetes szélességi körre érkeznek merőlegesen ezen a napon déli 12 órakor a napsugarak?
 2. Melyik nevezetes szélességi körre vonatkozik a következő megállapítás? Június 22. az a nap, amelyiken - egyszer egy évben - nem emelkedik a nap a látóhatár fölé?

A feladat pontszáma: 5 pont.

12. Igazságkeresés (2001)

 1. A Nap sugárzási energiája radioaktív bomlási (maghasadási) folyamatokból származik.
 2. A Nap és a Hold látszólagos átmérője a Földről nézve nagyjából azonos.
 3. Napfogyatkozás csak holdtölte idején fordulhat elő.
 4. A Hold keringési ideje megegyezik tengelyforgásának idejével.
 5. A teljes holdfogyatkozás a Föld bármely pontjáról megfigyelhető, ahonnan a Hold egyébként látható lenne.

(3 pont)

13. Relációanalízis (2001)

A 365 napos szökőév négyévenkénti bevezetése már az ókorban megtörtént, mert már az ókori csillagászok felismerték, hogy a naptári év hosszabb, mint a napév.

A Naprendszerben keringő bolygók közül egyet sem figyelhetünk meg szabad szemmel, mert a bolygóknak nincs saját fényük.

(2 pont)

14. Földrajzi és csillagászati feladat

December 22-én délben az é.sz. 30. fokának és a k. h. 10. fokának a metszéspontjában állunk. Képzeletben fúrjuk át a Földünket egy, a középpontján keresztülhaladó egyenessel!

Milyen földrajzi koordinátájú pontban éri el az egyenes a Föld felszínét?

 1. .................................szélességi kör.
 2. .................................hosszúsági kör.
 3. Milyen évszak kezdődik ott? ................................................
 4. Milyen magasan (hány fokos szögben) láthatják ott ebben a pillanatban a Napot a látóhatár felett?
  .....................................................................

A feladat pontszáma: 4 pont

 

Megoldások:

 1. Időszámítási feladat (1996)

  a) Egyenlítő
  b) Nyugati irányba
  c) 15°
  d) 1665 km/óra
  e) 6 óra
  f) k.h. 40°
 2. Földrajzi és időszámítási feladat (1997)

  a) szélesség: 0°, hosszúság: k.h. 150°
  b) Május 2. nap 19 óra 40 perc
 3. Mennyiségi összehasonlítás (1998)

  A
 4. Igaz-e a következő állítás? (1998)

  igaz
 5. Időszámítási feladat (1998)

  a) március 21 (nap) 10 (óra) 0 perc
  b) 60°
  c) Kelet
 6. Számítási feladat (1999)

  1. 23 óra 20 perc
  2. 1 óra 20 perc

  a) P váron
  b) 50°
 7. Fogalommagyarázat (1999 pót)

  Naprendszer
   
 8. Relációanalízis (1999 pót)

  E
 9. Számítási feladat (1999 pót)

  1 = 69,5° (2 pont)
  a = 76,5° (2 pont)
  b = Nem látják a napot a látóhatár felett. (1 pont)
 10. Mennyiségi összehasonlítás (2000 pót)

  C
 11. Csillagászati földrajzi feladat (2000 pót)

  a = é.sz. 60°
  b = é.sz. 5°
  c = d.sz. 30°
  d = Ráktérítő
  e = Déli sarkkör
 12. Igazságkeresés (2001)

  igazak: b, d, e
 13. Relációanalízis (2001)

  E
  D
 14. Földrajzi és csillagászati feladat

  a = d.sz. 30°
  b = ny.h. 170°
  c = nyár
  d = nem láthatják